ПРЕПРАТКИ / СЪБИТИЯ

Mister Stu Is Watching You

2 Април 2021
Един проект на Стелиян Стелиянов-MR.STU, в който автора ще изложи своите работи в екстериорна среда на различни локации в центъра на София. В него, като прийом между графити изкуството, авторът ще направи комбинация от графити арт и скулптурни обекти, които той експлоатира в творчеството си.
Под формата на игра ще покани публиката да посети въпросните скулптури, като в знак на благодарност за тяхната активност, ще имат шанс да спечелят подарък от автора.
 
Проекта се реализира с подкрепата на Национален Фонд Култура- програма "ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ"
 
Ето ги и правилата :
1. Открий някой от героите
2. Снимай го
3. Публикувай снимката в Instagram или Facebook, като отбележиш страницата (Mr. Stu и @studio.misterstu)
В рамките на изложбата, в края на всяка седмица ще има томбола. Победителите в нея ще се сдобият с градска торба с принт на любимият си герой.
БОНУС - Снималите повече от един герой от играта автоматично се сдобиват с един готин магнит на пилерибка.
Томболата започва на 25.03, като на 22.04 ще бъдат изтеглени последните победители.
Следете ни, откривайте и снимайте.
Но не забравяйте, че #misterstuiswatchingyou

Ето и водещи линкове към събитието:
Проект Mister Stu Is Watchin You- https://fb.me/e/3sCOdMUk2
Карта на скулптурите из града- https://m.facebook.com/events/276554813853071?view=permalink&id=277727830402436
 
За повече актуална информация следете страниците ни във Facebook, Instagram!
 

Официални правила за провеждане на играта на Mr.Stu - “Mr.Stu is Watching You”

 

 1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в играта на Mr.Stu (Играта) е от 18.03.2021 г. до 22.04.2021 г.

1.2. Играта се провежда във Facebook, като печелившите се обявяват на официалната Facebook страница на Mr.Stu:

https://www.facebook.com/studio.misterstu/

 1. Организатори:

2.1. Организатор на Играта е Mr.Stu, (ЕИК:  ; със седалище и адрес на управление: ….)

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

 1. Участници:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.;

3.1.1. Открие локация на “Пилериба”;

3.1.2. Снима “Пилериба”;

3.1.3. Качи снимката в своя профил или на “story-то” си, като отбележи страницата на Mr.Stu - @Mr.Stu (за Facebook) или @studio.misterstu (за Instagram);

3.1.4.приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на сайта https://misterstu.com/bg/.

Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.

 1. Механизъм на участие:

4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 - открил е локация/ии на “пилериба”, снимал е една или повече от тях и е публикувал снимките в своя профил, като е отбелязал една от страниците на Mr.Stu и отговаря на изискванията от т.3.2. Се включва в теглене на наградите от т.5. по-долу.

4.3. Всеки човек има право на едно участие - независимо от броя снимани “пилериби”.

4.4. За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да е публикувал снимка на поне една от локациите на инсталациите, заедно с отбелязване на страница (https://www.facebook.com/studio.misterstu или https://www.instagram.com/studio.misterstu/). Валидни за участие са само снимките с правилно отбелязване.

 1. Награда:
 • За 1 снимана и публикувана с отбелязване локация на “пилериба”, участникът се включва в томбола за пазарска торба с дизайн на някоя от “пилерибите” (по избор на победителя)
 • За повече от 1 снимани и публикувани локации на “пилериби”, участникът се включва в томбола за пазарска торба с дизайн на някоя от “пилерибите” (по избор на победителя), както и получава магнит във формата на “пилериба”
 1. Определяне на печеливши участници:

6.1. В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на победителя ще се извършва в ателието на Организатора чрез произволно изтегляне на печелившите

6.3. Определени са пет томболи - всяка седмица двама от участниците печелят пазарска торба с дизайн. Датите на томболите са: 25.03.21 г.; 01.04.21 г.; 08.04.21 г.; 15. 04.21 г. и 22.04.21 г.

6.4. Обявяването на победителя става чрез публикуван видеоклип на страницата на Mr.Stu (https://www.facebook.com/studio.misterstu/).В този пост ще се посочи потребителското име на победителя и наградата, която печели.

 1. Получаване на наградата:

7.1. Всеки спечелил участник, трябва да се свърже (чрез лично съобщение) с Mr.Stu, за да заяви своя любим дизайн на “пилериба”, и желания начин на получаване.

7.2. Наградата може да се получи чрез лична среща с Организатора - Mr.Stu или чрез пратка по еконт.

7.3. Поради изискването за създаване на наградата след обявяване на желанието от печелившите участници, срокът за изпълнение и получаване е 14 дни след последната томбола (краен срок: 06.05.21 г.).

7.4. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

 1. Права и отговорности

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

 1. Допълнителни разпоредби

9.1. Съхранението и обработването на личните данни на участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора.

9.2. На Страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Facebook профила на печелившия участник.

9.3. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook и Instagram, включително да публикува информация за Кампанията и лични имена (потребителски имена в Instagram) на печелившия участник или потребителското име (според неговия Facebook или Instagram профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/studio.misterstu/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/studio.misterstu/).

9.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им Страницата на Кампанията.

 

 Настоящите Правила влизат в сила на 18.03.2021 г.

© 2021 Стелиян Стелиянов  

Меню