Уроци и курсове

Уроци по изкуство

Планирани и свободни курсове и уроци по

рисуванe, скулптура, дърворезба

за деца и възрастни.

За децата:

Занимания по тема или произволно избран обект като в процеса на работа децата ще се запознаят с основни принципи в естетиката и създаването на творба. Работа с различни видове материали.

За по-напредналите - подпомагане и доразвиване на техните умения и талант, с поставянето на конкретни задачи, постановки и други похвати (методи) в отделните области с цел подобряване на качествата им.

Възможност за работа с материали като молив, креда, пастел, бои, глина, гипс, дърво, хартия .

За възрастните:

Занимания с поставяне на конкретни задачи в различните раздели, с цел усвояване похватите и подобряване уменията им в рисуването, скулптурата и дърворезбата, или работа над конкретен обект по желание.

Рисуване:

В рисуването ще можете да се запознаете с принципите в класическото рисуване като например перспектива, светлосянка, композиция и пр.

Скулптура:

В скулптурата ще можете да се запознаете с принципите на формоизграждане, конструкция, обем и др., работа с глина, изработване на калъп и отливане в гипс, както и запознаване с основни отправни точки в историята на скулптурата.


Дърворезба:

Тук ще се запознаете с проектиране (рисуване) на флорална композиция и орнамент и реално изграждане на форма и обем в материал, опознаване основните видове дърво в България изпозвани за дърворезба, запознаване с школите по дърворезба в България.

В ателието на Mr.Stu  ще имате възможността да работите в една реална творческа обстановка, както и да наблюдавате процеса на изработване на различни неща от художника Стелиян Стелиянов.

Нека работим заедно, нека да творим и да се забавляваме.

Програма

  • Програма:

    Курсове и уроци се провеждат целогодишно като часовете на провеждане се уточняват допълнително.

АДРЕС

гр.София
бул. ген. Тотлебен 34
Имейл: stu@misterstu.com
Моб: +359 889 777 089
© 2023 Стелиян Стелиянов  

Меню