ПРЕПРАТКИ / СЪБИТИЯ

РАЗКАЗИТЕ НА ЕДНОРОГА

19 Март 2016

Годишната изложба на секция „Дърворезба“ към СБХ се случва за първи път в частна галерия. Предизвикателството да претворят в дърво мита за еднорога като носител на светлината, приеха 14 автора. Изложбата е в Червената точка до 6 януари 2016.

© 2020 Стелиян Стелиянов  

Меню